Mục tiêu

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng hiện nay đang phát triển thành một công ty lớn mạnh và chuẩn mực, điều hành chuyên nghiệp, đội ngũ nhân lực vững mạnh nhằm:
• Tạo uy tín vững mạnh và sự yêu mến trong lòng khách hàng
• Khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ
• Đa dạng hóa dịch vụ và đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh
 
Để đạt được những mục tiêu trên, hiện tại Ban quản lý cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn làm việc theo những tiêu chí sau:
    • Tận tâm với khách hàng
    • Uy tín với đối tác
    • Trách nhiệm với cộng đồng
    • Đoàn kết trong nội bộ – luôn nỗ lực vì sự phát triển vững mạnh của công ty

Copyright © 2001 - 2014, Công Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, All rights reserved.